Artikler/Egnshistorier

Nørre Broby sogn – altid aktiv!

I Nørre Broby blev iflg. Historisk Atlas første gangnævnt i 1368, og der er 1474 indbyggere nu i 2018.
Vittinge nævnes første gang i 1368. Vøjstrup i 1429 og Ståby i 1433.
Omkring 1600 var der 19 gårde, i 1774 var det blevet til 28 og i 1903 var der 39 gårde. Nr. Broby og Vøjstrup havde fælles ejerlav og integreret dyrkningsfællesskab, som blev ophævet 1797.
Byen ligger meget naturskønt på begge sider af Odense Å, med præstegården liggende centralt i byen, lige ved åen. Læs mere her

 

Skudsmålsbøger

Skoleloven fra 1814 bestemte, at der i kirkebogen skulle noteres til- og afgange til sognet. Fra 1833 fik alle, som ønskede at tage tjeneste som tyende, pligt til at have en skudsmålsbog. Denne lov varede indtil 1921, hvor medhjælperloven trådte i kraft – og tyendet havde fået valgret i 1915. Det var ulovligt at rive sider ud – eller få den til at forsvinde – og der var store bøder forbundet dermed. Derfor er skudsmålsbøgerne også bundet sammen og forsynet med laksegl. Læs mere her


Lothar Glogauer I

Det vakte min nysgerrighed at se, at der i vores arkiver er et notat om, at Lothar Glogauer i 1943 fik opholds- og arbejdstilladelse på Vøjstrupvej 38-40, Voldbakke i Nr. Broby.
Jeg søgte på internettet (fordi navnet Glogauer jo ikke ligefrem er fynsk) – og fandt, at det jødiske museum i Berlin har billeder af ham, da han var i arbejdslejren Hachschara-Lager Ahrensdorf bei Trebbien fra 1937-38. Læs mere her

 

Lothar Glogauer II

Lokal præst hjalp Lothar med at flygte – og den præst var fra Køng og hed Jørgen Frankov-Petersen.
Måske husker avisens læsere historien fra den 20.6.2017 om Lothar Glogauer, - den unge tyske jøde, der kom til Fyn i 1939 og i 1943 fik forlænget sin arbejds- og opholdstilladelse som landvæsenselev på gården Voldbakke ved Nr. Broby. Artiklen sluttede med en opfordring til at kontakte mig, hvis nogen vidste noget – og det resulterede i en spændende opringning fra Lothars datter Margot, som bor i Pederstrup ved Ringe. Vi aftalte at mødes, og jeg havde en hyggelig samtale med hende og fik mange gode oplysninger, som jeg kunne bruge at søge videre på. Læs mere her

 

De unge brugsuddelere

Unge Brugsuddelere i Nr. Broby Brugs. Første uddeler var 24 år, efterfølgeren var 22 år!
Den 22. december 1897 oprettede 7 gårdmænd og 3 husmænd en vareindkøbsforening med et formål ”ved fællesindkøb af livsfornødenheder og brugsgenstande at sikre dens medlemmer gode varer til de billigst mulige priser”.
Varerne blev af gårdmændene skiftevis afhentet på FDBs lager in Nørregade i Odense og uddelt hos den mand der hentede varerne. Alle medlemmerne hjalp til med uddelingen.
Dette fortsatte frem til 1902, hvor der var så stor opbakning fra lokalbefolkningen om at danne en brugsforening, at et hus ved siden af mejeriet blev købt – og den konstituerende generalforsamling blev afholdt i Nørre Broby den 5te Juli. Læs mere her